Sliver token for MTG (CMJ)
Monk (Monastery Mentor) token for MTG (CMJ)
Soldier token for MTG (CMJ)
Zombie token for MTG (CMJ)
Elemental (Young Pyromancer) Token for MTG (CMJ)
Dragon Token for MTG (CMJ)
Goblin token for MTG (CMJ)
Beast Token for MTG (CMJ)
Insect (Hornet Queen) token for MTG (CMJ)