Faerie Rogue (Bitterblossom) token for MTG (CMJ)
Faerie Rogue (Bitterblossm) Token for MTG (RES)
Faerie Rogue Token for MTG (ISH)
Faerie Rogue Token for MTG (Jason Engle)
Faerie Token for MTG FOIL
Faerie Rogue Token (Aaron Miller)
Faerie Rogue for MTG (LAN)
Limited Edition Faerie Rogue 2 1/1 Token for MTG (by Drew Tucker)
Faerie Rogue (Shredding Starlet) Token for MTG (Steve Argyle)
Limited Edition Faerie Rogue 1 1/1 Token for MTG (by Drew Tucker)