Assassin Token for MTG (ISH)
Assassin Token for MTG (CMJ)
Assassin Token for MTG (Jason Engle)
Assassin Token (Aaron Miller)
Assassin Token for MTG FOIL
Limited Edition Assassin Token for MTG (by Marc Fishman)