Kraken Coloring Token for MTG (Steve Argyle)
Kraken Token (Aaron Miller)
Kraken Token for MTG (Jason Engle)
Kraken Token for MTG (Shannon Allen)